Piosenkarz, kompozytor, poeta i reżyser. Pomysłodawca, założyciel i przewodniczący Stowarzyszenia „Studio Integracji”, wspomagającego twórczość uzdolnionych artystycznie Osób Niepełnosprawnych. Nieźle malujący pastelami. Znany...więcej